Abonnementen

Administratie en abonnementen:

Hans Meurs

Pieter Wariuslaan 122

1679 XN  Midwoud

Telefoon: 06 51661444

E-mail: penningmeester@gemeentebode.nl

Bankrelatie: ING rekeningnummer NL95 INGB 0002 4786 00

t.n.v. Stichting de Gemeentebode van Midwoud en Oostwoud.


De Gemeentebode verschijnt 24x per jaar op vrijdag in de oneven weken.

Een jaarabonnement kost € 17,49 bij automatische incasso of € 20,00 bij gewone betaling.

Opzeggen: schriftelijk, voor 1 december.